Θήκη για επανωκαλύμμαυχο και κουκούλι

Θήκη για επανωκαλύμμαυχα και κουκούλια ειδικά προσαρμοσμένη για τις καθημερινές ανάγκες του κληρικού

Διαστάσεις θήκης: 27εκ. x 25εκ.

Χρόνος ετοιμασίας: 1-4 εργάσιμες ημέρες

19,99