ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Εργαστήριο και Ιεροραφείο

Οι χώροι μας είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα μηχανήματα που ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλές απαιτήσεις για χρόνο παράδοσης και ποιότητα. Η εμπειρία του προσωπικού μας, είναι μέρος της διάκρισης μας στην πλέον αναγνωρίσιμη ποιότητα ραφής και κεντήματος που παρέχουμε.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Πρώτες ύλες

Κύριο στοιχείο της ταυτότητας μας αποτελεί η χρήση άριστης ποιότητας υφασμάτων, κλωστών και λοιπών πρώτων υλών. Εφαρμόζουμε ειδικές μεθόδους ελέγχου της ποιότητας τους, ώστε να επιβεβαιώνουμε την μακροχρόνια αντοχή τους.